0906 69 68 68

Contact

Contact Contact

Thông tin liên hệ

Blue Sea Group

  • 72-74, đường B4, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

  •           (028)35356 556 / Phòng kinh doanh: 0906 69 68 68 
72-74, đường B4, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
10.7741748
106.7262356
Blue Sea Group
          (028)35356 556 / Phòng kinh doanh: 0906 69 68 68 
<a href="mailto:info@blueseagroup.com.vn">info@blueseagroup.com.vn</a>
Email:
Tel:
https://blueseagroup.com.vn/
https://blueseagroup.com.vn/catalog/view/theme/